Công văn 27326/CTHN-TTHT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho trường hợp của Facebook như sau:

Trích dẫn:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Facebook - nhà thầu nước ngoài đáp ứng các điều kiện để kê khai trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Công ty CP Clever Group không phải khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Trong trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công ty để cung cấp dịch vụ (dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT) mà nhà thầu nước ngoài thực hiện kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Bên Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với dịch vụ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC.

Như vậy từ Công văn trên có thể rút ra các ý sau:

1/ Chắc hẳn mọi người còn nhớ Facebook có ra thông báo sẽ thu thêm 5% VAT đối với các dịch vụ quảng cáo phát sinh tại Việt Nam. Do đó, có thể hiểu số tiền mà Công ty trả cho Facebook sẽ bao gồm thuế GTGT 5% và Facebook sẽ đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

2/ Theo đó, Công văn của cục thuế HN trả lời trong trường hợp này thì Công ty không phải kê khai thuế GTGT của nhà thầu thay cho Facebook. Nhưng Công văn không đề cập đến thuế TNDN.
3/ Hiện tại thì theo training của VTCA và Thông tư 80 mình đọc thì hiểu rằng cho dù nhà thầu khai trực tiếp hay không thì nghĩa vụ thuế NTNN vẫn gồm 2 phần: Thuế GTGT và Thuế TNDN. Do đó, trong trường hợp này, các Công ty cần phải xem xét nghĩa vụ của mình và Facebook về thuế TNDN:

(i) Nếu Hợp đồng của Công ty và Facebook bao gồm nghĩa vụ thuế TNDN (gross) và Facebook không kê khai thuế TNDN thì Công ty phải kê khai và trả cho Facebook phần còn lại. Nhưng mình nghĩ hầu hết sẽ rơi vào trường hợp số 2:

(ii) Nếu Công ty trả cho Facebook số tiền và nhận được invoice bao gồm VAT và Facebook cũng không kê khai thuế TNDN thì Công ty phải gross up lên và kê khai thuế TNDN.

https://luatvietnam.net/vn/khong-phai-nop-thay-thue-neu-nha-thau-nuoc-ngoai-du-dieu-kien-ke-khai-truc-tiep--vbpl118885.html