Nghị định 41/2022/ND-CP như hình bên dưới có quy định về sửa đổi Nghị định 15 trong việc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất thuế GTGT 8%