https://thuvienphapluat.vn/cong-van/...oi-476749.aspx

Đây là câu hỏi trong đề thi June 2019 của ACCA phần FCT cũng như tình huống thực tế ở công văn phía trên.

Khá nhiều bạn nhầm lẫn đây là dịch vụ thông thường và áp thuế suất 5% VAT và 5% CIT lên.

Tuy nhiên, cloud service nên được hiểu là dịch vụ phần mềm và tùy vào có đi kèm theo "bản quyền" hay không mà sẽ tính như sau:

1/ Không chịu VAT (Vì là dịch vụ phần mềm).

+ Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“21. ..Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật"

2/ CIT: 5% Nếu không đi kèm với bản quyền.

CIT: 10% Nếu đi kèm với bản quyền.

Mình có sửa lại câu trả lời gợi ý phần FCT của mình ở cả link Ebook và Past Examination.