CHI PHÍ CÁCH LY, TIỀN LƯƠNG LIÊN QUAN ĐẾN COVID 19
Hi mọi người,


Có một vài bạn pm mình hỏi về chi phí cách ly đối với người lao động thì treatment về thuế sẽ như thế nào.


Về vấn đề này, mình xin chia sẻ một vài hướng dẫn của cơ quan thuế như sau:


1/ Công văn 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội: Chi phí cách ly tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và là chi phí phúc lợi nếu đủ điều kiện quy định thì được trừ.


LINK2/ Công văn 2220/CT-TTHT ngày 06/07/2020: Chi phí cách ly mà Công ty chi trả nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia và là chi phí được trừ


3/ Công văn 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020: Chi phí cách ly được trừ (do đây là khoản chi tiền nhà) và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN (Có thể interpreted là tính theo kiểu tiền nhà, so sánh 15% thu nhập chịu thuế không bao gồm tiền nhà và tiền nhà thực tế).


Chi phí xét nghiệm: Khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiế. Tuy nhiên, công văn 5032 không đưa ra hướng dẫn về thuế TNCN. Tuy nhiên, theo mình về logic thì khoản chi này nên là khoản chi không chịu thuế TNCN.


LINK


4/ Đối thoại Doanh nghiệp cuối năm 2020: Doanh nghiệp có hỏi, theo quy định thì để làm giấy phép lao động, thì người nước ngoài sang Việt Nam cần phải hoàn thành thời hạn cách ly. Như vậy, chi phí tiền lương của người lao động nước ngoài sau khi hoàn thành cách ly phát sinh trong thời gian chờ giấy phép lao động thì có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không. Câu trả lời từ Cơ quan thuế là do chưa có giấy phép lao động nên sẽ khoản chi phí tiền lương trên sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN năm 2020.


Đây là bài Tổng hợp ý kiến của cơ quan thuế của mình xoay quanh vấn đề này. Nếu trong thời gian tới có updates nào thêm, mình sẽ cập nhật thêm.