Trong topic này mình sẽ gửi đến mọi người link download ebook về loại thuế TNCN, bao gồm các chủ đề sau:

1. Ebook thuế TNCN:
[/margin]
[margin=800]Đưa ra các khái niệm về thuế thu nhập cá nhân, lương Gross, Net, cách tính thuế TNCN, thu nhập chịu thuế và không chịu thuế.

2. Summary of qualified dependants: Tóm tắt các điều kiện về người phụ thuộc

3. Các file trình bày cách tính thuế TNCN trong một số các trường hợp: Ví dụ tính thuế TNCN đối với lương Gross, Net, Vừa Gross và Net, Quyết toán thuế 12 tháng liên tục, v.v..

4. File trình bày cách tính thuế TNCN đối với các trường hợp đặc biệt như Chuyển nhượng vốn, Đầu tư vốn: Chia làm 3 giai đoạn và giải mẫu đề thi.LINK TRUY CẬP:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QcaMFsxkxDFDj7rVsAy8rQYMFcT8sV8-