Trong topic này mình sẽ gửi đến mọi người link download ebook về loại thuế NTNN, bao gồm các chủ đề sau:

1/ EBOOK FCT: Đưa ra các khái niệm về thuế nhà thầu nước ngoài, trường hợp nào chịu thuế và cách tính

2/ Cách tính thuế NTNN: File excel có chứa công thức tính thuế NTNN.

3/ Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu: Cách tính thuế TNDN và GTGT của NTNN trong trường hợp có bao thầu nguyên vật liệu khi xây dựng, lắp đặt.

4/ FCT - Hướng dẫn chi tiết bài thi: Đưa ra lời giải thích về các trường hợp/câu hỏi trong bài thiLINK TRUY CẬP EBOOK
: https://drive.google.com/drive/u/0/f...CElsQXEbk65jqr